Webinar Arbeidsrecht Integriteit bij de overheid en de (semi-)overheid

Integriteit is een onderwerp dat juist bij de overheid altijd veel aandacht heeft gehad. Dit geldt ook voor de semipublieke sector, zoals zorg en onderwijs, waar de aandacht voor integriteit de laatste jaren toeneemt. Wat zijn de ontwikkelingen hierin? Welke relevante regelgeving en jurisprudentie is er? Waar dient een goed integriteitsbeleid aan te voldoen?

FinTech

The second of our newly-established executive education programmes with Maastricht University offers a two-day programe on FinTech. Covering the core FinTech issues of law, regulation and international standards, this course is of critical importance to those interested in the legal side of FinTech. The course once again, brings together two academic institutions with an outstanding reputation in commercial law.

Webinar Arbeidsrecht bij Defensie en Politie

Het personeel bij de sectoren Defensie en Politie zijn uitgezonderd van de Wnra. Zij zijn dus nog steeds ambtenaar met een publiekrechtelijke status en vallen dus onder het bestuursrecht. In deze cursus wordt ingegaan op de recente jurisprudentie en regelgeving in deze sectoren.

Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de actuele en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

Intervisie Bestuursrecht

Intervisie kent een krachtige methodiek en strakke structuur. Tijdens de bijeenkomsten reflecteren deelnemers op het eigen handelen in een werksituatie en denken andere deelnemers mee over vraagstukken en knelpunten uit die werksituatie.

Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht

In deze cursus worden o.a. de actualiteiten in werknemersverzekeringen besproken, waarbij regelmatig de koppeling wordt gemaakt met het arbeidsrecht. Zo krijgt u een helder antwoord op de vraagstukken waar uw cliënt in de praktijk tegen aan kan lopen.