Stepping stones for your career

Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht

Actualiteiten Sociaal Zekerheidsrecht

Programme information

In deze cursus worden o.a. de actualiteiten in werknemersverzekeringen besproken, waarbij regelmatig de koppeling wordt gemaakt met het arbeidsrecht. Zo krijgt u een helder antwoord op de vraagstukken waar uw cliënt in de praktijk tegen aan kan lopen.

Onder meer vragen rond re-integratie en de Werkwijzer Poortwachter komen aan bod, maar uiteraard ook de jurisprudentie over de schatting (de medische en arbeidskundige aspecten), duurzaamheid (IVA) en inkomenseis. Hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en dan opnieuw uitvalt? Hoe verhoudt de no-riskpolis zich tot het leerstuk van de ‘nieuw bedongen arbeid’?  Welke voorwaarden gelden er toekenning van WIA na een toename van klachten? De problematiek van de slapende dienstverbanden, de meest recente jurisprudentie daarover en ook de Compensatieregeling transitievergoeding worden toegelicht.

Met betrekking tot de ZW wordt o.a. behandeld de ontwikkelingen in de jurisprudentie aangaande de benadelingshandeling, de jurisprudentie over de BEZAVA, eigenrisicodragerschap en de ZW-criteria bij de Eerstejaarsherbeoordeling (EJZB) en daarna (bij hernieuwde uitval). Welke ZW-maatstaf geldt er bij hernieuwde uitval na een eerder doorlopen van einde wachttijd WIA?

Rondom de WW er spelen vragen rondom het ontslag en verwijtbare werkloosheid en de plicht om passende arbeid te behouden en te aanvaarden. . 

De cursus is bedoeld voor cursisten die ervaring hebben met het arbeidsrecht en die in de praktijk regelmatig tegen sociale zekerheidsvraagstukken aanlopen en zich verder op dit onderdeel willen verdiepen. Naast kennisoverdracht krijgt u in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor uw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties.

Doelgroep

Advocaten, (bedrijfs)juristen en overheidsjuristen, werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

Praktische informatie

Why LAW.next

Contact us