Stepping stones for your career

Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

Programme information

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de actuele en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

Aandacht zal onder meer worden besteed aan:

  • Recente ontwikkelingen rondom de kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder het besluitbegrip, het belanghebbendebegrip en het bestuursorgaanbegrip, met name ook in de context van het bestuurs(proces)recht en de toegang tot de bestuursrechter.
  • Schadevergoeding in het bestuursrecht.
  • bestuurlijke voorprocedures, met een nadruk op de vaststelling van feiten tijdens de besluitvormingsfase;
  • ketenbesluitvorming, met een nadruk op brieven waarin wordt geklaagd over besluiten die in rechte onaantastbaar zijn geworden.
  • Actuele ontwikkelingen in het procesrecht. Het bestuursprocesrecht is volop in beweging. Toegang tot de rechter, de wijze van procederen, finaliteit, tijdigheid en de omvang / grenzen van de rechtsstrijd zijn daarbij sleutelwoorden. Ingegaan wordt op belangrijke recente procesrechtelijke ontwikkelingen.

Doelgroep

Praktijkjuristen, advocaten en ambtenaren (o.a. bij gemeenten en provincie).

Praktische informatie

Why LAW.next

Contact us