Stepping stones for your career

Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2024

Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2024

Programme information

Het nationaliteitsrecht blijft sterk in beweging, zowel nationaal als internationaal. In deze cursus zullen de belangrijkste actualiteiten van het afgelopen twee jaren de revue passeren. Aandacht wordt niet slechts besteed aan nieuwe (ontwerp) wetgeving, rechtspraak en literatuur in Nederland, maar ook aan internationale ontwikkelingen, die belangrijke bronnen van inspiratie kunnen zijn in nationaliteitsrechtelijke procedures. 


Aan de orde komen in elk geval de volgende punten:

 

– Ervaringen met het per 1 april 2022 ingevoerde optierecht van art. 6 lid 1 onder p, ter implementatie de uitspraak van het Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2019 in de zaak Tjebbes alsmede aandacht de uitspraak van het Hof van Justitie uit september 2023 in een Deense zaak.

– Aandacht voor optierechten voor in Nederland geboren staatloze kinderen (art. 6 lid 1 onder b en onder r.

– De per 1 oktober 2023 ingevoerde procedure vaststelling staatloosheid.

– Problemen rondom verwerving van het Nederlanderschap door kinderen geadopteerd door een Nederlander/Nederlandse.

– Voorstel herziening verlies van het Nederlanderschap wegens permanent verblijf in het buitenland (art. 15 lid 1 onder c) alsmede invoering van een nieuw tijdelijk optierecht.

–  Ontneming Nederlanderschap wegens terroristische activiteiten, met speciale aandacht voor uitspraken van het EHRM  en van de Raad van State.

– Ontneming Nederlanderschap wegens fraude tijdens de naturalisatieprocedure (Raad van State 11 mei 2021, EHRM 22 december 2020 en de bij het EHRM aanhangige zaak Therese Dusabe tegen Nederland).

De facto verlies van het Nederlanderschap door te concluderen dat iemand geacht wordt deze hoedanigheid nooit te hebben verworven.

Op verzoek van deelnemers kunnen onderwerpen worden toegevoegd.

 

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, juridische medewerkers burgerzaken.

Praktische informatie

Why LAW.next

Contact us

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.