Stepping stones for your career

Webinar Arbeidsrecht bij Defensie en Politie

Webinar Arbeidsrecht bij Defensie en Politie

Programme information

Het personeel bij de sectoren Defensie en Politie zijn uitgezonderd van de Wnra. Zij zijn dus nog steeds ambtenaar met een publiekrechtelijke status en vallen dus onder het bestuursrecht. In deze cursus wordt ingegaan op de recente jurisprudentie en regelgeving in deze sectoren. De docent is werkzaam bij Capra Advocaten, dat zich richt op arbeidsrecht in de publieke en semipublieke sector.

Doelgroep

Advocaten, rechtshulpverleners, juridische adviseurs, bedrijfsjuristen, leden rechtelijke macht, P & O functionarissen en andere arbeidsrecht-juristen, mediators

Praktische informatie

Why LAW.next

Contact us