Actualiteiten Handhaving

Actualiteiten Handhaving

Programma Informatie

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak:

  • toezicht op de naleving;
  • de voorbereiding, oplegging en tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom;
  • de belangenafweging bij handhaving.

De nadruk ligt hierbij op de handhaving van het omgevingsrecht, maar ook zullen andere voorbeelden uit de bestuurlijke handhavingspraktijk aan de orde kunnen komen.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) juristen werkzaam bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten, juristen werkzaam op het gebied van het omgevingsrecht.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op