Stepping stones for your career

de Omgevingswet voor bedrijven in theorie en praktijk

de Omgevingswet voor bedrijven in theorie en praktijk

Programma Informatie

In deze cursus bespreken de docenten de regels waarmee bedrijven te maken krijgen in de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en andere uitvoeringsregels. Daarbij wordt niet alleen de theorie besproken, maar zal aan de hand van een concrete bedrijfscasus veel aandacht worden besteed aan de insteek van het bevoegd gezag en een bedrijf. De cursus veronderstelt wel enige kennis van het nieuwe omgevingsrecht en is bedoeld voor bedrijven, overheden en wetenschappers die te maken hebben met bedrijven en zich moeten voorbereiden op het nieuwe omgevingsrecht.

De opzet van de cursus garandeert ruimschoots mogelijkheden voor interactie tussen docenten en cursisten.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) medewerkers en juristen werkzaam bij het ministerie van BZK, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en gemeenten, (bedrijfs-)juristen werkzaam op het gebied van het omgevingsrecht.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op