Stepping stones for your career

Actualiteiten Verweer Tegen de Vordering Benadeelde Partij

Actualiteiten Verweer Tegen de Vordering Benadeelde Partij

Programma Informatie

Strafrechtadvocaten richten zich op strafrechtelijke aspecten van de zaak van hun cliënt; logisch, maar zij moeten ook steeds vaker verweer voeren tegen civiele vorderingen tot schadevergoeding. Als de advocaat onvoldoende kennis heeft van het burgerlijk recht, kan daardoor de cliënt tot een schadevergoeding worden veroordeeld. Als het enige verweer tegen een vordering is “dat deze te ingewikkeld is en het strafproces te veel belast”, zal de rechtbank de vordering waarschijnlijk toewijzen. Dat kost de verdachte geld maar bij toepassing van de schadevergoedingsmaatregel ook zijn vrijheid.

Onderwerpen die aan de hand van actuele jurisprudentie in de cursus aan de orde komen, zijn onder meer:

  • ontvankelijkheid van de vordering
  • stellen en bewijzen in het civiele recht
  • causaliteit – in strafvordering en naar burgerlijk recht
  • vergoeding van immateriële schade
  • shock- en affectieschade
  • proceskosten

Doelgroep

Advocaten in strafzaken

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op