Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2022

Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2022

Programma Informatie

Het nationaliteitsrecht blijft sterk in beweging, zowel nationaal als internationaal. In deze cursus zullen de belangrijkste actualiteiten van het afgelopen twee jaren de revue passeren. Aandacht wordt niet slechts besteed aan nieuwe (ontwerp) wetgeving, rechtspraak en literatuur in Nederland, maar ook aan internationale ontwikkelingen, die belangrijke bronnen van inspiratie kunnen zijn in nationaliteitsrechtelijke procedures. 

Aan de orde komen in elk geval de volgende punten:

  • Vaststelling Nederlanderschap bij ontbreken betrouwbare geboorteakte als kind van Nederlandse ouder (uitspraken Rb Den Haag).
  • Verwerving van het Nederlanderschap door kinderen van een polygaam gehuwde Nederlander (uitspraken van HR , Raad van State en Rb Den Haag).
  • Problemen rondom de verwerving van het Nederlanderschap na erkenning door een gehuwde Nederlandse man (uitspraak Hoge Raad 21 december 2018 en 20 december 2019).
  • Vaststelling van staatloosheid. Veroordeling van Nederland door het UN Human Rights Committee 19 oktober 2020 wegens het ontbreken van een staatloosheidsvaststellingsprocedure en Committee Rights of the Child 11 februari 2022. Stand van zaken (voor) wetsontwerp 35687, met speciale aandachtig voor optierechten voor in Nederland geboren staatloze kinderen.
  • Verlies van het Nederlanderschap wegens permanent verblijf in het buitenland (Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2019 in de zaak Tjebbes alsmede AB Raad van State 12 februari 2020, uitspraken Rb Den Haag en Wet van 17 november 2021, i.w. 1 april 2022). Aandacht voor aanhangige prejudiciële vraag uit Denemarken.
  • Verlies van het Nederlanderschap door minderjarigen (Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2019 in de zaak Tjebbes alsmede AB Raad van State 12 februari 2020).
  • Ontneming Nederlanderschap wegens terroristische activiteiten, met speciale aandacht voor procedure en resolutie Raad van Europa januari 2019 en uitspraken van het EHRM 25 juni 2020 en van de Raad van State van 17 april 2019 en 30 december 2020.
  • Ontneming Nederlanderschap wegens fraude tijdens de naturalisatieprocedure (Raad van State 20 januari 2021 en EHRM 22 december 2020).
  • De facto verlies van het Nederlanderschap door te concluderen dat iemand geacht wordt deze hoedanigheid nooit te hebben verworven (vergelijk EHRM 30 januari 2020): rol van Europeesrechtelijk evenredigheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel. Aandacht voor uitspraak Hof van Justitie EU 18 januari 2022 in JY tegen Wiener Landesregierung.

 

Op verzoek van deelnemers kunnen onderwerpen worden toegevoegd.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, juridische medewerkers burgerzaken.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op