Stepping stones for your career

Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2024

Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2024

Programma Informatie

Het nationaliteitsrecht blijft sterk in beweging, zowel nationaal als internationaal. In deze cursus zullen de belangrijkste actualiteiten van het afgelopen twee jaren de revue passeren. Aandacht wordt niet slechts besteed aan nieuwe (ontwerp) wetgeving, rechtspraak en literatuur in Nederland, maar ook aan internationale ontwikkelingen, die belangrijke bronnen van inspiratie kunnen zijn in nationaliteitsrechtelijke procedures.

Aan de orde komen in elk geval de volgende punten:

  • Ervaringen met het per 1 april 2022 ingevoerde optierecht van art. 6 lid 1 onder p, ter implementatie de uitspraak van het Hof van Justitie Europese Unie 12 maart 2019 in de zaak Tjebbes alsmede AB Raad van State 12 februari 2020. Aandacht voor een aanhangige prejudiciĂ«le vraag hierover uit Denemarken.
  • Stand van zaken wetsontwerpen 35687 en 35688, met speciale aandacht voor optierechten voor in Nederland geboren staatloze kinderen (art. 6 lid 1 onder b en onder r.
  • Problemen rondom verwerving van het Nederlanderschap door kinderen geadopteerd door een Nederlander/Nederlandse.
  • Herziening verlies van het Nederlanderschap wegens permanent verblijf in het buitenland (art. 15 lid 1 onder c) alsmede invoering van een nieuw optierecht in art. 6 lid 1 onder s)
  • Ontneming Nederlanderschap wegens terroristische activiteiten, met speciale aandacht voor procedure en resolutie Raad van Europa januari 2019 en uitspraken van het EHRM  en van de Raad van State.
  • Ontneming Nederlanderschap wegens fraude tijdens de naturalisatieprocedure (Raad van State 11 mei 2021, EHRM 22 december 2020 en de bij het EHRM aanhangige zaak Therese Dusabe tegen Nederland).
  • De facto verlies van het Nederlanderschap door te concluderen dat iemand geacht wordt deze hoedanigheid nooit te hebben verworven. Hoge Raad 25 februari 2022 over prejudiciĂ«le vragen door Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba over grens in de tijd voor betwisting door autoriteiten van Nederlanderschap en werking van bescherming van bezit van staat

Op verzoek van deelnemers kunnen onderwerpen worden toegevoegd.

Doelgroep

Advocaten, (kandidaat-)notarissen, leden van de rechterlijke macht, juridische medewerkers burgerzaken.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.