Webinar Actualiteiten Contractenrecht – Contracten opstellen

Webinar Actualiteiten Contractenrecht – Contracten opstellen

Deze cursus is onderdeel van een reeks van 5 webinars. Schrijf je in voor deze reeks en ontvang een aantrekkelijke korting.

Programma Informatie

Hoe moet een contract worden opgesteld, op een zodanige wijze dat problemen in de toekomst worden voorkomen? Bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld in een leverantie- of distributieovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of de huur van een bedrijfsruimte, moeten partijen bij voorbaat stilstaan bij de risico’s die zij lopen bij de uitvoering hiervan. De afspraken kunnen het beste zo worden vastgelegd dat uitlegproblemen worden voorkomen.

Een aantal punten speelt bij elk contract een rol: wie draagt het risico van eventuele schade die ontstaat? Hoe wordt met gebeurtenissen omgegaan die de uitvoering van het contract kunnen bemoeilijken of die zelfs in de weg staan aan nakoming? En tenslotte: hoe kan een contract worden beëindigd als de samenwerking tegenvalt? Een goede afspraak vooraf kan discussie achteraf voorkomen en de positie van partijen in geval van tegenvallers duidelijk vastleggen.

Cursusinhoud 

  1. Uitleg, in het bijzonder van commerciële contracten
  2. Specifieke bedingen, deel I: Schadevergoeding:
    exoneratie en garantie
  3. Specifieke bedingen, deel II: Onverwachte gebeurtenissen: force majeure en hardship
  4. Specifieke bedingen, deel III: Beëindiging: opzegging en ontbinding 

Doelgroep

Advocaten, (bedrijfs)juristen, juristen bij overheden, rechters, secretarissen (basis/medium level).

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op