Webinar Actualiteiten Contractenrecht – Goederenrecht: het samenspel van contractenrecht en goederenrecht

Webinar Actualiteiten Contractenrecht – Goederenrecht: het samenspel van contractenrecht en goederenrecht

Deze cursus is onderdeel van een reeks van 5 webinars. Schrijf je in voor deze reeks en ontvang een aantrekkelijke korting.

Programma Informatie

Met name in het onroerend-goedrecht bestaat een grote behoefte aan het maken van afspraken tussen partijen die ook bindend zijn voor rechtsopvolgers.

Het burgerlijk recht bevat daartoe een uitgebreid instrumentarium. Zo kunnen in de vorm van zakelijke rechten bilaterale afspraken worden neergelegd die overgaan op rechtsopvolgers, huur- en pachtovereenkomsten gaan over op de nieuwe eigenaar van het gehuurde en gepachte, en het BW biedt verder een hybride vorm met de naam kwalitatieve verplichting. Ook kan een huur- of pachtovereenkomst worden uitgebreid met een opstalrecht. De rechtsfiguur van het kettingbeding speelt met name bij bouwprojecten een grote rol.

Bij de installatie van windmolens en zonnepanelen moet zorgvuldig worden bezien welke van deze rechtsfiguren de beste keuze is voor de betrokken partijen. Voor rechtsopvolgers is niet altijd duidelijk wat precies met deze afspraken is bedoeld. Dit cursusonderdeel zal daarom aandacht besteden aan de wijze waarop dergelijke afspraken moeten worden uitgelegd. De rechtspraak van de Hoge Raad laat op het ogenblik een verschuiving zien ten aanzien van de uitlegmaatstaf die gehanteerd moet worden voor afspraken die bindend worden voor derden.

Thema’s 
1. Overzicht van de verschillende rechtsvormen, waaronder erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting, huur- en pacht, kettingbeding;
2. De uitlegmaatstaven voor de bovengenoemde rechtsfiguren;
3. Case study: plaatsing van zonnepanelen:
a. De keuze tussen huur en opstalrecht. Combinatie van beide?
b. De rol van het wegneemrecht.
c. Het opleggen van een wegneemplicht.

Doelgroep

Advocaten, (bedrijfs)juristen, juristen bij overheden, rechters, secretarissen (basis/medium level).

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op