Actualiteiten Arbeidsrecht bij de Overheid

Ook dit jaar verzorgen wij een actualiteitencursus, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in het ambtenarenrecht (het arbeidsrecht bij de overheid) worden besproken.

Webinar Arbeidsrecht Integriteit bij de overheid en de (semi-)overheid

Integriteit is een onderwerp dat juist bij de overheid altijd veel aandacht heeft gehad. Dit geldt ook voor de semipublieke sector, zoals zorg en onderwijs, waar de aandacht voor integriteit de laatste jaren toeneemt. Wat zijn de ontwikkelingen hierin? Welke relevante regelgeving en jurisprudentie is er? Waar dient een goed integriteitsbeleid aan te voldoen?

Webinar Arbeidsrecht bij Defensie en Politie

Het personeel bij de sectoren Defensie en Politie zijn uitgezonderd van de Wnra. Zij zijn dus nog steeds ambtenaar met een publiekrechtelijke status en vallen dus onder het bestuursrecht. In deze cursus wordt ingegaan op de recente jurisprudentie en regelgeving in deze sectoren.