Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

Maastricht University LAW.next deelnemers

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de actuele en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

Actualiteiten Handhaving

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak