Stepping stones for your career

Actualiteiten Omgevingsrecht 2023

Actualiteiten Omgevingsrecht 2023

Programme information

In deze cursus analyseren  de docenten de belangrijkste rechtspraak op het brede terrein van het omgevingsrecht. Daarbij komt ook het algemene bestuursrecht aan bod.  De uitspraken zullen voor zover relevant worden geplaatst in de context van de Omgevingswet: leidt de komst van die wet tot inhoudelijke veranderingen of kan de rechtspraak onveranderd worden voortgezet?

De opzet van de cursus garandeert ruimschoots mogelijkheden voor interactie tussen de docenten en cursisten.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) medewerkers en juristen werkzaam bij de ministeries van V&W, VROM, LNV, provincies en gemeenten, stedenbouwkundige en planologische adviesbureaus, juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht.

Praktische informatie

Why LAW.next

Contact us

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.