Stepping stones for your career

Schaarse rechten in het bestuursrecht

Schaarse rechten in het bestuursrecht

Programme information

De verdeling van schaarse rechten door de overheid is de afgelopen jaren in het middelpunt van de (juridische) belangstelling komen te staan. Mede door de recente rechtsontwikkeling worstelt de praktijk zichtbaar met deze thematiek:

  • Mag een schaarse vergunning nog onderhands worden verleend?
  • Hoe moet de beperkte duur van een schaars recht worden bepaald?
  • Op welke wijze kan voldoende transparantie worden verzekerd in de competitie tussen gegadigden?


Deze cursus geeft een helder overzicht van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid binnen het zogeheten ‘verdelingsrecht’. Daarbij wordt ingegaan op zowel de verhouding tussen nationaal recht en Unierecht als op die tussen publiekrecht en privaatrecht, mede naar aanleiding van het geruchtmakende Didam-arrest van de Hoge Raad over (schaarse) gronduitgifte.

Na afloop van deze cursus, kan je:
  • Duidelijk onderscheiden wanneer sprake is van schaarse rechten in verschillende rechtsdomeinen
  • De toepasselijke verdelingsnormen identificeren, begrijpen en toepassen
  • Beargumenteren in hoeverre het Unierecht en het nationale recht van elkaar verschillen bij de toepassing van verdelingsrecht
  • Beredeneren in welke mate publiekrechtelijke verdelingsnormen ook van toepassing zij op privaatrechtelijke verdelingen door de overheid
  • Zelfstandig beredeneren welke verdelingsnormen van toepassing zijn indien de rechtspraak hieromtrent nog niet is uitgekristalliseerd

Doelgroep

Advocaten, juristen bij overheden
Voorkennis: algemeen bestuursrecht

Praktische informatie

Why LAW.next

Contact us

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.