Stepping stones for your career

Privacy terug op het netvlies

Privacy terug op het netvlies

Programma Informatie

De Algemene Verordening Gegevens (AVG) is inmiddels zes jaar van kracht en deze zomer volgt het tweede evaluatiemoment. Wat hebben wij in de tussentijd geleerd over de toepassing van de nieuwe privacywet en hoe zat het ook alweer met een aantal basisbegrippen?

In zes jaar tijd is veel duidelijk geworden over hoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de praktijk zou moeten worden toegepast. Heeft u privacy en gegevensbescherming in uw takenpakket, maar worstelt u af en toe met de interpretatie van de wet? Of begint u net aan een nieuwe rol en heeft u geen idee waar te beginnen? Dan is deze cursus wat voor u.

De cursusdag valt uiteen in twee onderdelen. In de ochtend kijken wij naar de basis van het privacybeleid in de organisatie. Wie zijn de belangrijkste spelers, hoe regel je de onderlinge verhoudingen op de juiste manier en waar moet het beleid aan voldoen? In de middag komt de actualiteit aan bod: hoe kijken toezichthouders en rechters naar de toepassing van de AVG, en welke impact heeft de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie (AI)?

De cursus is toegankelijk voor iedereen met privacy in zijn/haar takenpakket en behoefte heeft om kennis op te doen of op te frissen. De focus zal liggen op de publieke sector, al zijn de verschillen met de private sector in de praktijk klein. Cursisten krijgen vooraf de gelegenheid vragen te stellen die tijdens de cursus aan bod kunnen komen.

Doelgroep

Advocaten, rechters, (beleids-) medewerkers en juristen werkzaam bij ministeries, provincies en gemeenten, stedenbouwkundige en planologische adviesbureaus, juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht.

Doelstelling

Aan het eind van de cursusdag bent u bijgepraat over de actuele interpretatie van de kernbegrippen van de AVG en heeft u een goed beeld waar u rekening mee moet houden bij het inrichten en uitvoeren van een privacybeleid in uw organisatie. U leert hoe om te gaan met de communicatie met uw belangrijkste stakeholders, zowel intern als extern, en hoe een en ander waar nodig in contracten kan worden vastgelegd. En u leert hoe actuele ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, en handhaving door toezichthouders uw dagelijkse werk beïnvloeden.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.