Stepping stones for your career

(NRGD erkende) Specialisatieopleiding — Deskundige in Strafzaken

(NRGD erkende) Specialisatieopleiding — Deskundige in Strafzaken

Programma Informatie

De faculteiten Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit (OU) en Maastricht University (UM) werken ook in 2024 samen en bieden weer de door het NRGD erkende specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken aan.

De opleiding is in beginsel bedoeld voor professionals die als (forensisch) deskundigen in het strafrecht optreden en die als gerechtelijk deskundigen willen worden geregistreerd in het NRGD. Daarmee voldoen geslaagden aan de eisen die gesteld worden aan een gerechtelijk deskundige zoals geformuleerd in artikel 12, tweede lid van het Brdis, onder b en g.

De opleiding omvat:

  • Juridische basiskennis (algemeen, straf- en strafprocesrecht, sanctierecht).
  • Algemene kennis over opsporing, vervolging en berechting.
  • Kennis met betrekking tot de rol van de deskundige in het strafrechtelijk systeem, de Wet deskundige in strafzaken en het Besluit register deskundige in strafzaken.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van rapporteren en juridisch taalgebruik.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van het optreden van de deskundige ter terechtzitting.
  • Een vakspecifieke toespitsing voor sommige deskundigheidsgebieden (Forensische psychiatrie, forensische psychologie en forensische orthopedagogiek (FPPO), DNA-analyse en –interpretatie en Handschriftonderzoek).

De studiebelasting van de opleiding is 100 uur.

Deel 1 (OU): Het theoretische deel van de cursus (deel I) wordt afgesloten met een meerkeuzetoets.

Deel 2 (UM/LAW.next): Het praktische deel (deel II) bestaat uit een tweedaagse training onder andere in de vorm van deelname aan een oefenrechtbank.

Deelname aan deel II is alleen mogelijk na het met goed gevolg hebben afgerond van deel I. Alleen diegenen die zowel het theoretische als het praktische deel van de opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen een certificaat.

Deel I wordt verzorgd door de OU en kan op ieder gewenst moment gestart worden.

De praktijkdagen van deel II zullen plaatsvinden in Maastricht en worden georganiseerd door LAW.next op:

  • 13 en 14 juni 2024
  • 18 en 19 juni 2024
  • 20 en 21 juni 2024

De (eventuele) herkansing is op 5 juli 2024.

De praktijkdagen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding en alle dagen dienen door de deelnemers gereserveerd te worden. Nadat de deelnemer is geslaagd voor het theoretisch examen bij de OU wordt de indeling voor de praktijkdagen in Maastricht bekend gemaakt.

Doelstellingen

De opleiding is in beginsel bedoeld voor professionals die als (forensisch) deskundigen in het strafrecht optreden en die als gerechtelijk deskundigen willen worden geregistreerd in het NRGD. Daarmee voldoen geslaagden aan de eisen die gesteld worden aan een gerechtelijk deskundige zoals geformuleerd in artikel 12, tweede lid van het Brdis, onder b en g.

Doelgroep

Professionals die als (forensisch) deskundigen in het strafrecht optreden en die als gerechtelijk deskundigen willen worden geregistreerd in het NRGD

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.