Stepping stones for your career

Actualiteiten Handhaving 2024

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak: toezicht op de naleving, de voorbereiding, oplegging en tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom, de belangenafweging bij handhaving. De nadruk ligt hierbij op de handhaving van het omgevingsrecht, maar ook zullen andere voorbeelden uit de bestuurlijke handhavingspraktijk aan de orde kunnen komen.

Actualiteiten Nationaliteitsrecht 2024

Maastricht University LAW.next meeting

Het nationaliteitsrecht blijft sterk in beweging, zowel nationaal als internationaal. In deze cursus zullen de belangrijkste actualiteiten van het afgelopen twee jaren de revue passeren.

Intervisie: Algemene praktijk

Ben jij als advocaat op zoek naar een efficiënte mogelijkheid om te voldoen aan de kwaliteitstoets intervisie? Wij organiseren intervisiebijeenkomsten waarmee je in twee keer kunt voldoen aan je verplichting voor 2022.

Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de actuele en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het terrein van het algemeen bestuursrecht.

Actualiteiten Personen- en Familierecht: Gezag en Omgangsrecht Anno 2023

Maastricht University LAW.next deelnemers

In dit onderdeel van de cyclus Actualiteiten Personen- en Familierecht komen de kenmerken van mediation aan de orde en de verschillende fasen in het mediationproces. Ook zal specifiek aandacht besteed worden aan de rol van de advocaat in mediation en de juridische aspecten van mediation.

Pre-packing en de positie van werknemers

Een in de praktijk ontwikkelde informele vorm van reorganisatie is de pre-pack. Met de pre-pack wordt reeds voor het aanvragen van het faillissement een stille curator door de rechtbank benoemd, die de mogelijkheden van een doorstart van de rendabele onderdelen van de onderneming zal onderzoeken.

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.