Stepping stones for your career

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Programma Informatie

De vereiste 10 PO NOvA-punten in twee dagen halen!

De Raad voor Rechtsbijstand heeft het aantal permanente educatiepunten op 10 punten per jaar gesteld voor de personen- en familierecht advocaat.  Deze cursus voorziet in die eis. 

Het personen- en familierecht is in beweging, ontwikkelingen op dit boeiende rechtsterrein volgen elkaar snel op. Ben je nog goed op de hoogte? Onze docenten houden de nieuwe regelgeving, recente jurisprudentie en ontwikkelingen voor je bij en presenteren die op overzichtelijke wijze in deze compacte tweedaagse cursus.

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan het relatievermogensrecht, alimentatierekenen, de ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsbeëindiging, mede vanuit Europees perpectief.

Programma

DAG I –DONDERDAG 6 OKTOBER 2022

Gemeenschap van goederen

 • Algemene inleiding
 • Uitsluitingsclausule en vergoedingsrecht
 • Uitsluitingsclausule en zaaksvervanging
 • Verknochtheid
 • Verknochtheid en ontslagvergoeding
 • Verknochtheid en zaaksvervanging
 • Algemene opmerkingen verdeling

 

Huwelijkse voorwaarden en verrekening

 • Inleiding
 • De voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst
 • Verrekenbeding algemeen
 • Verrekenbeding en schuld
 • Huwelijkse voorwaarden en overeenkomst
 • Verzwijging
 • Ontslagvergoeding en huwelijkse voorwaarden
 • Verrekening en onderneming

 

Docent: Mr. R. Tuinstra, advocaat bij Boels Zanders Advocaten

DAG II – DONDERDAG 27 OKTOBER 2022

Kinderbeschermingsrecht is een uiterst bewogen rechtsgebied. Tijdens dit onderdeel van de cursus personen- en familierecht voor advocaten wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. Na uiteenzetting van de achtergrond wordt de betekenis van elke wijzigingen toegelicht. Er is ruimte voor overleg en discussie over de vernieuwingen. U krijgt tips en advies hoe u in uw praktijk van de ontwikkeling gebruik kunt maken.

 • Het belanghebbende begrip (uitspraak Hoge Raad 22 april 2022)
 • Uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire
 • Het wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdzorg (35942)
 • Samenplaatsing van broers en zusters bij uithuisplaatsing (Is Nederland EVRM-conform?)
 • Langdurige uithuisplaatsingen (rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens 20 januari 2022, D.M. en N t. Italië)
 • Ontvankelijkheid van ouders in hoger beroep tegen verlening van een machtiging uithuisplaatsing die niet tijdig is uitgevoerd (uitspraak Hoge Raad 18 maart 2022)
 • Beperking van omgang tijdens de uithuisplaatsing (rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens A.L. en E.M. t. Noorwegen)
 • Gezagsbeëindiging (uitspraak Hoge Raad 13 mei 2022)
 • Geen prorogatie bij ondertoezichtstelling (uitspraak Hoge Raad 24 september 2021)

 

Docent: Mw. prof. mr. C. Forder, bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind aan de Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat in samen­werking met Hamerslag & van Haren Immigration Lawyers te Amsterdam

Alimentatierecht en alimentatierekenen

Docent: Mr.dr. F.J. Fernhout, universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en tevens advocaat

Doelgroep

De cursus vindt plaats op donderdag 6 oktober 2022 en donderdag 27 oktober 2022 van 11.15 – 17.15 uur. Locatie: Maastricht University – Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Kapoenstraat 2. Tevens bieden wij de mogelijkheid deze cursus via livestream te volgen.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op