Stepping stones for your career

Actualiteiten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

Actualiteiten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

Programma Informatie

De uitvoering van de Wvggz en Wzd levert nog steeds een behoorlijke hoeveelheid jurisprudentie op. De niet altijd uniforme rechtspraak laat zien dat de behoefte aan verduidelijking onverminderd aanwezig is. Door de Hoge Raad is inmiddels een groot aantal instructieve uitspraken gedaan. Er staan naar aanleiding van de wetsevaluatie ook een aantal “reparaties” in de planning. Het onderscheid van de wetgever in twee wetten voor de psychiatrie enerzijds en de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg anderzijds schuurt met de realiteit. De wet voegt zich moeizaam naar de wensen vanuit de praktijk. Het is nog steeds “werk in uitvoering”.

Tijdens deze cursus behandelen mevrouw mr. dr. M.C.A.E. van Binnebeke (senior rechter bij de rechtbank Limburg), de heer mr. drs. Frank Westenberg (advocaat te Hoorn en docent op het terrein van de Wvggz en Wzd) en mevrouw drs. Stacey Willems (psychiater op de High & Intensive Care van Mondriaan) – ieder vanuit hun eigen perspectief – de laatste ontwikkelingen in de praktijk en wetgeving.              

Aan de hand van praktijkcasuïstiek komt in ieder geval aan de orde:

 • honoreren wilsbekwaam verzet bij zorgmachtiging en crisismaatregel
 • herkennen van drang en dwang
 • deelbeschikkingen: wanneer wel en wanneer niet mogelijk
 • bevoegdheidsproblemen bij opname in een andere regio
 • medische verklaring en “Varbanov 2.0.”
 • ambulante gedwongen zorg
 • tenuitvoerlegging en uitvoering
 • klachtrecht
 • multiproblematiek en samenhang Wzd en Wvggz (de hardheidsclausule van art.24 Wzd)
 • strafrecht en zorgmachtiging
 • de Wvggz bezien vanuit de klinische praktijk


Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Doelgroep

Advocaten, leden van de rechterlijke macht en andere geïnteresseerde juristen.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.