Stepping stones for your career

Actualiteiten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

Actualiteiten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd)

Programma Informatie

De uitvoering van Wvggz en Wzd heeft inmiddels een behoorlijke hoeveelheid jurisprudentie opgeleverd. De rechtspraak is bepaald niet uniform. Door de Hoge Raad is een aantal instructieve uitspraken gedaan. Er zijn inmiddels ook een aantal “reparaties” doorgevoerd. Dat neemt niet weg dat er bij de eerste evaluatie van beide wetten een groot aantal knelpunten wordt gezien. Het onderscheid van de wetgever in twee wetten voor de psychiatrie enerzijds en de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg anderzijds schuurt met de realiteit. De wet voegt zich moeizaam naar de wensen vanuit de praktijk. Het is nog steeds “werk in uitvoering”.

Tijdens deze cursus behandelen mevrouw mr. dr. M.C.A.E. van Binnebeke (senior rechter bij de Rechtbank Limburg), de heer mr. drs. Frank Westenberg (advocaat te Hoorn en docent op het terrein van de Wvggz en Wzd) en mevrouw drs. Stacey Willems (psychiater op de High & Intensive Care van Mondriaan) – ieder vanuit hun eigen perspectief – de laatste ontwikkelingen in de praktijk en wetgeving.

Aan de hand van praktijkcasuistiek komt in ieder geval aan de orde:

 • honoreren wilsbekwaam verzet
 • herkennen van drang en dwang
 • deelbeschikkingen
 • bevoegdheidsproblemen
 • medische verklaring en “onderzoek op afstand”
 • ambulante gedwongen zorg
 • tenuitvoerlegging en uitvoering
 • klachtrecht
 • multiproblematiek en samenhang Wzd enWvggz (“de hardheidsclausule van art.24 Wzd”)
 • strafrecht en zorgmachtiging
 • de WvGGZ bezien vanuit de klinische praktijk

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Doelgroep

Advocaten, leden van de rechterlijke macht en andere geïnteresseerde juristen.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.