Stepping stones for your career

Digitale besluitvorming door de overheid

Digitale besluitvorming door de overheid

Programma Informatie

Artificiële intelligentie (AI) is voor onze tijd wat de introductie van elektriciteit in de 19e eeuw en van de verbrandingsmotor in de 20e eeuw hebben betekend. Een echte “game changer” dus. Ook de overheid maakt steeds meer gebruik van AI. Denk bijvoorbeeld aan door de Belastingdienst gebruikte risicomodellen en aan software voor het automatisch weglakken van gevoelige informatie in documenten. Dergelijke AI-besluitvorming leidt zowel tot kansen als bedreigingen. Aan de ene kant lonken snellere en betere (objectieve) besluitvorming. Aan de andere kant is er de dreiging van bijvoorbeeld grootschalige schendingen van de persoonlijke levenssfeer en van discriminatie.   

Deze cursus neemt je gedurende een dag mee in de relevante juridische kaders voor de inzet van AI door de overheid. Daarnaast wordt stilgestaan bij meer klassieke vormen van digitale besluitvorming.    

Na afloop van deze cursus:

  • Weet je wat AI is, op welke wijze de overheid daar gebruik van maakt en hoe deze toepassingen op hoofdlijnen werken.
  • Ben je op de hoogte van de belangrijkste elementen van de AI-verordening (AI Act) en de betekenis daarvan voor (digitale besluitvorming door) bestuursorganen.
  • Heb je inzicht in de eisen die voor AI-besluitvorming voortvloeien uit de AVG, het non-discriminatierecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
  • Weet je tot welke relevante wijzigingen de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer leidt.


Ben je op de hoogte van de gewijzigde (Europese) regels voor data(her)gebruik door de overheid.  

Doelgroep

Juristen die te maken hebben met digitale besluitvorming door de overheid. Bijvoorbeeld advocaten of juristen van gemeenten, provincie of waterschap.

Praktische informatie

Waarom LAW.next

Neem contact op

10% Korting op je volgende cursus

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting op je eerstvolgende cursus.